Featured Post

How to Think Like a Fool in 60 Ways

Here's the complete list of blog posts with links: How to Think Like a Fool: RIPPO the Fool—5 Types of Fool Think RISK #1: Look for Trou...

Tuesday, February 5, 2008

Special Guest Here Tomorrow

I will be interviewing creativity coach and author Eric Maisel tomorrow. Dr. Maisel is doing a blog tour in support of his book, The Van Gogh Blues: The Creative Person's Path through Depression. Besides giving an overview of the book, he will also be answering some questions that should be of interest to the foolish thinkers who read this blog. For more information about Eric Maisel, go to EricMaisel.com.

1 comment:

Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Đà Nẵng để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Xem thêm sửu nhi là gì - GATO là gì